Edit mode i Master data

Du kan som admin selv tilpasse dit Master-data, Master Data er det samlede overblik over dit produkt, din kunde eller din leverandør. Du tilgår dette view med kun ét klik i din Inact Now og det indeholder fire views: Info, Profit, Transaction og All data. Får at ændre i opstillingen skal du trykke på “Edit mode”-knap oppe til højre.

Den finder du her:

Master Data Editmode

Tilpas dit Info view

For at optimere dit info view kan du nu modificere dette view så det data du vil have fremgår når du trykke dig ind på det produkt, den kunde eller den leverandør du ønsker at se. Det drejer sig om at ændre følgende:

1. Titlen i toppen efter ID’et.

Her giver det oftest mest mening at have navnet på det du ser.

Dette gøres ved at trykke på drop-down menuen i toppen og derfra vælge hvad der skal stå efter det som står i forvejen det kunne være et ID.

2. Værdierne af grafen.

Her kan du vælge hvad grafen viser samt hvordan den skal være præsenteret. (som søjle- eller linje-diagram)

Dette ændres ved at trykke på de blå kryds til højre for grafen. Her kommer så en dropdown menu med kolonne-overskrifter, du har tilgængeligt og som kan vises i grafen, vælg den du vil have fremme som default og den vil fremover være gemt på dette når du går ud af “Edit mode”. (Man kan max have seks infobokse)

3. Supplerende kolonner.

De kolonner som du finder under grafen og som fast bliver vist på dit view.

Tryk på “+ Add Aditional Column”-dropdown og vælg hvilke kolonne der skal vises.

Se det her:

Editmode Master Data Example

NB: Den setting der står når der trykkes save bliver default-view for hele den pågældende bucket.

Tilpasning af transaktioner

Det er muligt at tilpasse dit transaktionsview. (se hvordan her)
NB: Dette bliver ikke gemt med “Edit mode” og skal derfor sættes op hver gang du vil se dette.

Tilpas All-data view’et

All data-viewet er stedet hvor du kan få vist al data der er tilgængeligt for det produkt, den kunde eller leverandør du vil se. Dette view kan du tilpasse så du og dine andre Inact brugere ser netop det som er vigtigt for dig.

Det gøres ved at gå i “Edit mode” hvor alle overskrifter bliver til kasser som kan trækkes fra “hidden” til “Shown” samt rykkes rundt ift. rækkefølge.

Disse emner kan også sorteres alfabetisk på knappen , Knappen  sætter viewet til default.

Se det her:

All Data edit mode

Kontakt support@inact.io hvis har brug for hjælp til opsætning af din data.

Leave a Reply