Reports er til dig som gerne vil analyserer på dit Data og er det første skridt i tilblivelsen af både Dashboards og Checklister. Både Dashboards og Checklister bliver i første omgang lavet baseret på en Rapport, oftest bliver resultatet bedst hvis de netop er bygget baseret på en Total rapport som indeholder alt data.

Alle rapporter i inact Now er bygget op omkring 3 grundsten, som er vigtige at have styr på:

 • DataEn rapport er afgrænses i forhold hvilke data og emner som indgår i rapporten.  
 • VisualiseringRapporten kan visualisere dine data på 5 forskellige måder. Afhængig af rapportens formål kan én eller flere af disse views være slået til eller fra af din administrator.
 • Søg & filtrer – Uanset hvor du befinder dig i Inact Now kan du altid filtrere/Slice på enkelte emner eller grupper. Så du kan analysere dig frem til lige det du ønsker. 

Views i Reports

Når du sætter din Rapport op er det vigtigt at tage stilling til hvilke view der skal være tilgængelige. Du har følgende muligheder: 

 • Matrix-view
 • Grid-view
 • KPI-view
 • Sumsheet
 • Profit view
 • Trend View

View Reports

Matrix-view

Her starter din analysen af virksomhedens varer, kunder eller leverandører. Den Matrix du ser vil være hovedmatrixen som er sat op for den Data Source Rapporten er baseret på. 

I dit matrix view kan du se segmenteringsmodellen og analysere de enkelte segmenter.

Brug dropdown menuen til venstre til blandt andet at se:

 • Antal varenumre per kategori.
 • Lagerværdi per kategori.
 • Omsætning per kategori.
 • Vælg herefter at se hvordan omsætningen fordeler sig i procent per kategori.

Du kan altid dykke ned i den enkelte kategori og se hvilke varenumre der ligger under.

Matrix VIew

Grid-view 

Grid viser dine data i tabel form.

I Grid view kan du vælge hvilke kolonner du vil se og i hvilken rækkefølge. Du kan også søge på varenumre, leverandør, varegruppe m.v.
Fra Grid view kan du dykke videre ned på det enkelte Master Data for det enkelte emne som enten kan være ét enkelt varenummer, en enkel kunde eller en enkel leverandør.

Grid view

KPI-view

Få et strategisk overblik over din KPI performance.

I KPI view kan du sammenligne din KPI performance per kategori og analysere de områder hvor virksomheden kan forbedre sig. For eksempel:

 • Hvordan fordeler omsætningen sig i kategorierne?
 • Hvordan fordeler omkostninger sig i kategorierne?
 • Hvilke kategorier er lønsomme?
 • Hvilken Service Level Agreement skal vi have i den enkelte kategori?

Tip #1. Highlight en kategori du ønsker at fokusere på.

Tip #2. Se tallene per kategori som faktiske værdier eller %.

Tip #3. Tryk på en kategori for at se hvilke emner der gemmer sig under den.

KPI view

Sumsheet

Sum view sammenligner dine nøgletal på tværs af produktgrupper, leverandører, kategoriansvarlige m.v.

Dit Sum view består af:

 • Kategorier fx produktgrupper på y-aksen
 • Nøgletal fx omsætning, dækningsbidrag og lagerværdi på x-aksen (max 4 nøgletal)
 • Rapportens filtrer definere y-aksen i Sum view. 

Se herunder.

Sum View

Profit view

Du kan sætte Profit view op til at vise samlet omsætning, omkostninger og dækningsbidrag for en gruppe af produkter, kunder eller leverandører.

Herunder kan du se et eksempel for en hel kundegruppe. 

Profit view

Trend view

Trend viser den historiske udvikling på de 4 udvalgte KPI’er du har valgt i bjælken i toppen.

Trend viser dig udviklingen på dine KPI’er måned for måned. Du kan vælge at se udviklingen som søjlediagram eller graf for de seneste 12, 24 eller 36 måneder. Brug søgefunktionen til at se udviklingen per varegruppe, leverandør el.lign.

Leave a Reply