For at lave en Insight fra bunden skal du, for at få det mest optimale resultat, tage stilling til følgende trin: 

 1. Vælg dine Data Source
 2. Set limit på Insight (Valgfrit) 
 3. Navngiv og beskriv
 4. Vælg Views og visulaliseringer
 5. Vælg placering i Insight overblik
 6. Vælg KPI’er
 7. Opsæt kolonner
 8. Sæt filtrer og faste slicers

Create A Report

NB: For at lave en Insight skal du minimum have Permission “Insight Create”, hvis du er netop dette kan du kun lave Private Insights som kun du kan tilgå. For at lave Public Insights skal du være “Insight Administrator”.   

1. Vælg din Data Source

Det første og vigtigste punkt er at vælge Data Source, da dette er grundlaget for hvilke data du kan vise i Insights.  Når du har valgt Data Source kan du vælge hvilke kolonner der skal være tilgængelige for brugerne af Insight’en. 

Du vælger Data Source og kolonner som følgende: 

Choose Data

2. Set Limit på Insights (Valgfrit) 

Gør arbejdsopgaven overskuelig for dig selv eller din kollega med en top- eller bund Insight.

Du har mulighed for at vælge hvor mange emner din top/bund Insight skal indeholde fra 5 emner op til 100 emner.

Eksempler på populære top/bund lister:

 • Top 25: Døde varer målt på eksempelvis lagerværdi.
 • Top 100: Kunder målt på eksempelvis omsætning.
 • Bund 50: Kunder målt på eksempelvis dækningsbidrag.
 • Top 50: Overlager målt på eksempelvis lagerværdi.

Se hvordan du gør her: 

SetLimit

3. Navngiv og beskriv

Det er en god idé at navngive og beskrive din Insights indhold så der ikke opstår tvivl om hvilke kriterier Insighten er sat op efter.

Brugerne kan se beskrivelsen og kriterierne for din Insight markeret med ”i”. 

Du ændrer navn og beskrivelse på følgende måde: 

Naming And Decription

4. Vælg Views og visulaliseringer

Insigten kan visualisere dine data på 6 forskellige måder. Afhængig af Ingsigtens formål kan én eller flere af disse views være slået til eller fra af din administrator. 

Læs om de 6 views og hvordan de anvendes i artiklen her:

Insightens grundsten og opbygning

Set Views

5. Vælg placering i Insight overblik

Alle Insights kan inddeles i grupper i Insight overblikket afhængig af Insightens formål og/eller organisatorisk ejerskab.

Du kan vælge hvilke gruppe den enkelte Insights skal være i på følgende måde: 

6. Vælg KPI’er

Når du indsætter KPI’er i din Insight kan du følge udviklingen på dem i blandt andet Trend viewet.

Du kan max vælge fire KPI’er så vælg dem med omhu da det er disse der går igen som de vigtigste værdier i din Insight, især i Trend viewet. 

Choose KPI

7. Opsæt kolonner

Det er afgørende at brugeren har de rette kolonner til rådighed i Insighten. 

I modsætning til første trin i denne guide “1. Vælg din Data” skal du her vælge hvilke kolonner der er synlige.
Sørg for at kolonnerne er tilpasset Insigtens formål, så Insighten bliver så nem og hurtig at arbejde med som muligt.

NB: Husk at afslutte og gemme din opsætning via knappen Edit mode.

Choose Column

8. Sæt filtrer og faste slicers

For at tilpasse Insighten så den passer det du gerne vil analysere på, kan du opsætte Slicers. Sættes og gemmes disse slices i Edit mode vises de permanent på Insigten. 

Insight filter kan bruges af Admin til at afgrænse Insighten. Hvis Insight filter sættes til ”Buyer Equal(=) 1000” er Insightens eksempelvis afgrænset til kun at indeholde varenumre som tilhører Buyer 1000.
Fixed Slicer Sætter administratoren op så brugeren sliceren bliver fast i Insight-menuen så fremtidig brugere selv har mulighed for, hurtigt, at filtrere på eksempelvis:

 • ID for kunde-, leverandør- eller varenummer.
 • Gruppe for eksempel kunde-, leverandør- eller varegruppe.
 • Ansvarlig for eksempel sælger, indkøber eller kategoriansvarlig.

Setup filters and slicers

Leave a Reply