Trykkes der på Actions i menuen får du et overblik over indsatsområder og fremskridt. 

Overblikket viser dig din organisations Actions. Øverst kan du filtrere i Actions i forhold til hvem Actionlisten er blevet tildelt eller hvem Actions er lavet af. Til højre finder du et søgefelt. Se det her:

Checklist Overblik

Under filteret finder du Tabellen som viser alle Actions kolonnen indeholder Actions:

 • Navn
 • Status
 • Dato på sidste aktivitet
 • Hvem Actionlisten er blevet tildelt
 • Hvem Actionlisten er lavet af 
 • Et felt der beskriver hvornår data er opdateret 

Tryk på Actions navn eller status hvis du vil se Actions.

Redigér dine Actions

Yderst til højre finder du en dropdown menu, som ser sådan her ud: 

Checklist Dropdown

Her kan du: 

 1. Assign: Uddeligeres Actions til en person i din organisation.
 2. Edit: Ændrer navn, filtre og limit for Actions.
 3. Change author: Gøre en anden til owner på Actions.
 4. Change Layout: Her ændres du Actions layout. (læs mere her)
 5. Copy this Actions: Kopiere Actions.
 6. Delete: Sletter Actions. 

Du kan ændre flere på én gang. Tryk på kassen ved siden af Actions navn, for at markere hvilke checklist du vil ændre. 

Når du har valgt dine checklister kan du: 

 1. Assigne flere Actions til én person
 2. Ændre layout på flere Actions
 3. Ændre author på flere Actions
 4. Slette flere Actions

Se hvordan her:

Multi-select Checklist overblik

Leave a Reply