Dashboardet er det øverste på din Homepage og er værktøjet til at give dig og dine kollegaer et hurtigt overblik over tilstanden i dag, se det på din homepage eller få det tilsendt på mail. 

Et Dashboard består af 4 elementer:

  • KPI. Det er op til dig hvor mange KPI’er du ønsker at vise i dit Dashboard.
  • Target. Indsæt et target for hvert KPI og aktiver alarmen.
  • Alarm. Lyser grøn hvis du er bedre end target, og rød hvis du er under target. Alarmen lyser blå hvis ikke du har sat et target for dit KPI.
  • Tabel: Tabellen vil kun være synlig i hvis du tilgår Dashboardet fra Dashboard menuen (hvis det netop er slået til) eller fra din mail (Læs mere her)
    Tabellen er et godt redskab til at få et drilldown-overblik på dine KPI i dit Dashboard.

Dashboard kan sættes op til Teams og/eller Enkeltpersoner i vores Dashboard Creator. Læs mere i artiklen her.

NB: Du kan altid trykke på en Widget som vil føre dig ind på den Insight der står til grund for tallet. 

Dashboard w Table

Leave a Reply