Inact Now Admin Panel er et værktøj henvendt til Admins i din organisation. Værktøjet er designet til at give Admin-brugere af Inact Now kontrol over deres organisationsstyring. Denne artikel vil guide dig gennem de forskellige funktioner og værktøjer, der er tilgængelige i Admin Panel, så du effektivt kan administrere din organisations drift og indstillinger.

1. Adgang til Admin Panel

Du skal bede din Inact-konsulent eller Inact-Support (Support@inact.io) om permission, hvis du ikke allerede har denne.

For at få adgang til Inact Now Admin Panel skal du følge disse trin:

Log ind på din Inact Now-konto med dine legitimationsoplysninger.
Når du er logget ind, vil et ikon være at finde til højre i hovedmenuen. (Har du ikke denne kan du prøve at logge ud og ind igen)
Klik på “Admin Panel”-ikon for at få adgang til Admin Panel-grænsefladen

2. Oprettelse af nye brugere

Admin Panel giver dig mulighed for at oprette nye brugere til din organisation. Denne sektion guider dig gennem trinnene til oprettelse af en ny bruger og tildeling af nødvendige tilladelser og indstillinger.

Følgende tilladelser og indstillinger kan indtastes:

Information på den nye bruger.

Email (*)

Fornavn (*)

Efternavn (*)

Telefonnummer

Ønsket sprog på mails og lignende (*)

Jobtitel (*)

Department (*)

Permissions

Homepage Setup

Access Control (Skal være sat op for din organisation)

(*) = påkrævet

NB: Velkomstmail

Ved alle nye brugere skal du manuelt sende en velkomst mail, som vil guide brugeren til at lave et login. Det er bedst at sende denne når du er helt færdig med opsætning af brugeren. Ved afslutning af oprettelse kan du sende velkomstmail ved at trykke “Save & Send mail”.

3. Redigering af eksisterende brugere

For at redigere eksisterende brugere inden for din organisation trykkes der på vedkommende i overblikket hvor efter der vil komme et pop-up-vindue hvor du kan opdatere infomationer, ændre permissions og administrere brugernes forside (+ Ændre access control, hvis organisationen har dette). Tryk på knappen “Save & close” når du har foretaget dine ændringer.

4. Håndtering af information

Admin Panel giver mulighed for at håndtere og opdatere information relateret til brugere i din organisation. Dette inkluderer opdatering af følgende:

Fornavn (*)

Efternavn (*)

Telefonnummer

Ønsket sprog på mails og lignende (*)

Jobtitel (*)

Department (*)

(*) = påkrævet

5. Konfiguration af Permissions

Konfiguration af permission er for at opretholde kontrol over hvad brugerene i din organisation har mulighed for. Permissions i Inact Now kan deles op i forskellige prædefinerede brugerroller og permissions.

Permissions

Man kan vælge tre niveauer per permission og de fungere som en trappe, vælger du niveauet over blive det under også valgt. (Eksempel: Har du “Administrate Reports” har du altså automatisk “Create Reports” og “View Reports”.)

  • Administrate niveauet giver brugeren mulighed for at administrerer rapporter for hele organisationen, dette inkludere “Edit Mode”. Foretages der ændringer i “Edit mode” og der efterfølgende gemmes er disse ændringer foretaget for alle i organisationen. Administrate Checklists giver samtidig mulighed for og redigere alle checklists i organisationen.
  • Create niveauet giver brugeren mulighed for at lave private rapporter til egen brug samt mulighed for at lave og assigne Checklister.
  • View niveauet giver ingen rettigheder ud over at se rapporter samt checklister.
  • Download data giver brugeren mulighed for at downloade data direkte fra Inact Now.

Roller

De prædefinerede roller er; Admin, Super user, User og Custom.

  • Admin rollen giver alle permissions på for både Rapporter og Checklists.
  • Super User rollen giver Create mulighed for Rapporter/Checklists.
  • User rollen giver view permission for Reports/Checklists.
  • Custom rollen bliver automatisk valgt ved andre konstalationer end ovennævnte.
  • Simple view

Simple view funktionen gør at brugerens menu bar kun består af “Home” menuen. Vælges denne sættes rollen til “User” og derfor udelukkende View permissions.

6. Opsætning af startside

Tilpasning af startside i Admin Panel er vigtigt for at sikre, at den passer til den pågældende brugers behov. Du har her mulighed for at styre hvilke Dashboard og rapporter brugeren har på deres forside. Du kan kun vælge ét dashboard pr. bruger antallet af favorit rapporter er ubegrænset.

Du har i dette view også mulighed for at se hvilke Checklists vedkommende har fået assignet.

Viewet ser ud som følger:

7. Access Control

NB: Access Control skal være sat op for din organisation for at denne funktion er tilgængelig.
Access Control kan giver dig mulighed for at konfigurere hvilke Data sources hver enkelte bruger har adgang til.

Viewet ser ud som følger:

Vi håber, at denne guide hjælper dig med at navigere og udnytte Inact Now Admin Panel effektivt. Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte vores dedikerede supportteam. Support@inact.io

Bemærk: Funktionaliteten og funktionerne, der beskrives i denne artikel, er baseret på den aktuelle version af Inact Now. Der kan introduceres opdateringer og forbedringer over tid som derfor kan afvige fra denne artikel.

Leave a Reply